Hotell

När detta Hotellet i Göteborg ville uppdatera sin befintliga spaanläggning föll valet på alltibad.

På rekordtid (1vecka) revs ett befintligt spa utan rening bort och ett nytt fyrkantigt bad med överrinningsränna installerades med riktig rening, automatisk kemidosering och utjämningstank monterades, installerades och driftsättes.