Fastighetsbolag

För att göra ett bostadsområde mera attraktivt ville detta Fastighetsbolag bygga ett område med sol och bad till sina hyresgäster.
Här hade vi det övergripande ansvaret över hela byggnationen och monterade en rektangulär pool med motten 8,5x16m samt en grundare rund pool för plask och lek.

Resultatet blev en kostnadseffektiv poolbyggnation med uppsving för bostadsbolaget